Separatori

1. Separator masti i ulja

Upotrebljavaju se u procesu gde otpadne vode sadrže veću količinu biljnih i životinjskih masti i ulja.

Ugradnja se vrši u zelenu i u kolovoznu površinu.

Veličine su od 0,5 Q do 15 Q [l/s].

2. Separator ulja sa koalescentnim filterom

Upotrebljavaju se u procesu gde otpadne vode sadrže veću količinu lakih mineralnih tečnosti.

Veličine od 1,0 Q do 40 Q [l/s].

3. Separator ulja sa koalescentnim i sorpcijskim filterom

Upotrebljavaju se za separaciju ulja i drugih naftnih derivata iz površinskih otpadnih voda koje sadrže veliku količinu nerastvorenih tečnosti.

Veličine od 3,0 Q do 30 Q [l/s].

Svi separatori su izgrađeni od polipropilena.

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije putem našeg telefona 065 871 7862, slanjem email-a na tigereko@gmail.com ili popunjavanjem onlajn forme.