Sekundarne Sirovine
Legure Aluminijuma, Cinka, Bakra u Ingotima

OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TRGOVINA LEGURE ALUMINIJUMA U INGOTIMA, LEGURE CINKA U INGOTIMA, LEGURE BAKRA U INGOTIMA

Otkupljujemo SEKUNDARNE SIROVINE na tržištu od fizičkih i od pravnih lica. Plaćanje vršimo po najboljim tržišnim cenama. Za veće količine dolazimo našim vozilom za preuzimanje robe.

Vrste Otpada koje otkupljujemo:

 • BAKARNI otpad (sve vrste – cevi, limovi, itd.)
 • ALUMINIJUMSKI otpad (tvrdi Aluminijum, industrijski, limovi, profili, itd.)
 • MESINGANI otpad (slavine, ventili, limovi itd.)

Posedujemo DOZVOLE

 • Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada Republike Srbije.
  Broj: 19-00-00039/2014-05
 • Dozvola za skladištenje neopasnog otpada Republike Srbije.
  Broj: X 501-1/14
 • Dozvola za izvoz neopasnog otpada(otpadnog bakra) u Evropsku Uniju (PL)
  Broj: 19-00-00008/2014-05

LEGURE ALUMINIJUMA U INGOTIMA

 • EN AB 43000 – EN AB AlSi10Mg(a) – DIN 239
 • EN AB 43200 – EN AB AlSi10Mg(Cu) – DIN 233
 • EN AB 44200 – EN AB AlSi12(a) – DIN 230
 • EN AB 46000 – EN AB AlSi9Cu3(Fe) – DIN 226
 • EN AB 47100 – EN AB AlSi12Cu1(Fe) – DIN 231
 • EN AB 48000 – EN AB AlSi12CuNiMg – DIN 260
 • EN AB 51000 – EN AB AlMg3(b) – DIN 242

LEGURE CINKA U INGOTIMA

 • Zamak 3- ZnAl4
 • Zamak 5- ZnAl4Cu1
 • CINK ANODA ZA GALVANIZACIJU 99,995% (600x200x10)

LEGURE BAKRA U INGOTIMA

 • CuAl9
 • CuSn10
 • CuZn33Pb2
 • CuAl10Fe2
 • CuSn12
 • CuZn37PbNi1AlFe
 • CuAl10Fe5Ni5
 • CuSn14
 • CuZn39Pb1Al

Sve legure isporučuju se u skladu sa standardima EN, DIN, kvaliteta standarda ISO 9001, i sa Sertifikatom Laboratorije.

Sve informacije možete dobiti putem našeg telefona 065 871 7862, slanjem email-a na tigereko@gmail.com ili popunjavanjem onlajn forme.