Sanitarne (Fekalne) otpadne vode

BIODISC UREĐAJI – Opis

Naredna dokumentacija je namenjena: VODOVODIMA, DIREKCIJAMA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU, INŽENJERIMA I ARHITEKTAMA, kao i svima onima koji nameravaju ugradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Većina seoskih i prigradskih naselja do sada tretman otpadnih voda zasnivaju na septičkim jamama, međutim, zbog sve strožih propisa sada se od takvih naselja očekuje kvalitetniji tretman otpadnih voda.

UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA : Bio Disc 25 ES do 5000 ES (Ekvivalentnih stanovnika).

Idealni Sistem je Bio Disc – Biološki Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.

U Srbije je usvojena vrednost od: 60g BPK5 (Biološka potrošnja kiseonika) po stanovniku na dan.

PREDNOST BioDisc Uređaja:

 • parametri ispusne prečišćene otpadne vode. Postiže kvalitet otpadnih voda do 20mg/l BPK, 30mg/l HPK.
 • pogodni za tretman visoko opterećenih otpadnih voda
 • niski energetski zahtevi – ekonomski prihvatljivi (jedan uređaj za 300 ES zahteva samo 3500KW električne energije na godišnjem nivou)
 • kratko vreme zadržavanja otpadnih voda
 • odlična kontrola procesa
 • mali operativni troškovi i mogućnost rada sa širim spektrima protoka
 • kontrola rada – monotoring sistem
 • nema mirisa
 • tih rad bez buke
 • nije potreban nadzor rada
 • brza ugradnja direkno u tlo
 • dugotrajnost
 • ispust prečišćene otpadne vode u recipient, reke, kanale, potoke, tlo itd.

VISOKA EFIKASNOST UKUPNOG TROŠKA

Dijagram ES-EuroUPUSTVO ZA UPOTREBU I RAD

UVOD

Drago nam je što ste se odlučili za BioDisc.

Uzimanje u obzir uputstva za upotrebu pomoći će Vam da pokrenete postrojenje. Informacije na stranicama koje slede, treba pažljivo pročitati da bi se izbegle greške  pri ugradnji kao i prilikom puštanja u rad.

Ovo uputstvo sadrži važne informacije koje treba da prate sledeće firme i njihovi saradnici :

a)      Instalaciona firma ( ugradnja)

b)      Elektro firma ( radovi na priključivanju)

c)      Firma za održavanje ( puštanje u pogon i održavanje)

d)      Firma za uklanjanje mulja

e)      Rukovalac (pogon)

Sedište proizvodnje i distribucije

TIGEREKO GROUP D.O.O,  36000 Kraljevo,  Tel: 036-5110-228,  tigereko@gmail.comwww.tigerekogroup.com

VAŽNO UPUTSTVO!

Kad se BioDisc BH-BL jednom ugradi, motor se mora  pustiti u rad i mora ostati uključen.

Ukoliko elektro priključivanje usledi kasnije ili nema napajanja strujom da bi se pokrenulo postrojenje, mora se izvaditi motor kao i  prenosnik i mora se ostaviti na suvom mestu.

Motor je preko radne temperature zaštićen od vlage i kondenzacione vode. Ukoliko je motor isključen postoji opasnost od kondenzovane vode  i oštećenja od korozije.

DEO 1 – TEHNIČKE INFORMACIJE

1.1     Tehnički podaci i dimenzije

Tehnicki podaci i dimenzije1.2     Šematski prikaz BioDisc

Podaci i dimenzije

Opšta ugradnja BioDisc postrojenja za veličine 75 do 5000 ES(Ekvivalentnih Stanovnika).

Grafikoni i šematski crteži u ovom uputstvu služe za bolje razumevanje prilikom postavljanja postrojenja. Nije tehnički crtež.

BioDisc Crtez 1

Slika 1. BioDisc Crtež 1

Ovde možete preuzeti BioDIsc Crtež 1  ->   KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

BioDisc Crtez 2

Slika 2. BioDisc Crtež 2

Ovde možete preuzeti BioDisc Crtež 2  ->   KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

Molimo uzmite u obzir da su crteži šematski i da se ne smeju  koristiti  za instaliranje. Uzmite planske crteže kao model za  pravu orijentaciju za radove na cevovodu.

Podaci navedeni u tabeli, su reprezentativni za prečišćavanje fekalnih – sanitarno otpadnih voda. Određivanje veličine  za kompaktna postrojenja za bistrenje zahteva stručno znanje i iskustvo. Obratite se Firmi TIGEREKO GROUP  za savetovanje u Vašem području primene.

Česta primena : kao paralelna ulica ( Više  BioDisc   jedinica   povezuju  se, tako se dobija veliki broj ES).

Dva BioDisc Uredjaja

Slika 3. Primer povezivanja dva BioDisc uređaja

DEO 2 – Opis funkcije i procesa bistrenja

2.1      Uvod

BioDisc postrojenja rade prema procesu potapanja tela disca sa konstantnim biofilmom, koji se naizmenično uranja u otpadne vode, a prilikom izranjanja se snabdeva kiseonikom. BioDisc postrojenja tip BH-BL su jednodelna kompaktna postrojenja za bistrenje  za fekalno-sanitarne otpadne vode, ona se proizvode u različitim industrijskim veličinama i brzo se instaliraju uz niske troškove.

Proces potapanja tela disca je razvijen 60-ih godina u Nemačkoj i od tada je našao puno primena. Postoje priznate i sigurne vrednosti merenja, koja su utvrđena prema direktivi ATV A122.

Neosetljivost postupka u odnosu na smanjenje opterećenja, jednostavan način rada i jako nizak utrošak električne energije zagovaraju sve veću primenu ove tehnike. Posebno su male veličine doživele od početka 2000.godine renesansu, na osnovu jednostavnosti, pouzdanosti i dugog životnog veka u odnosu na sisteme bez konstantne biofilm mase.

Proces potapanja tela ujedinjuje način rada kapajućeg tela i aktivnog postrojenja. Postupak potapajućeg tela je samoregulišući, biološki proces. Rast  biovegetacije  predstavlja se odgovarajući prema ponuđenom rastu teretne prljavštine i opterećenja. Oscilirajuća hidraulična i organska opterećenja se na osnovu fiksirane biomase na potapajućem telu bolje apsorbuju pomeranje disca deluje na dobru homogenizaciju mešanja otpadnih voda, čime svim mikroorganizmima na raspolaganju stoje izlazne materije. Sistem poseduje sposobnost da sporadično razgrađuje uvedene materije.

Preko višestepenog rasporeda tela potapajućeg disca dešava se automatski nitrifikacija (biološka oksidacija amonijaka sa kiseonikom u nitrit), posebno u drugom području disca postrojenja. Udarno opterećenje i nagli dovod se posle dužeg vremena mirovanja regulišu manage flow postupkom (kontrola toka).

Potapajuća tela – postrojenja za bistrenje su svrstana u najvišu klasu kad je u pitanju životni vek DIN 19569, deo 1. Rezervoari su od poliestera, koji je otporan na koroziju i ojačan staklenim  vlaknima. Postojanost materijala za korišćeni disc odgovara DIN 15557,deo 2. To je materijal otporan na UV zrake. Osovina rotora je zaštićena od korozije i nalazi se iznad površine vode. Njeni kugličasti ležajevi se automatski podmazuju. Osovina rotora se pokreće modernim motorom sa prenosnikom, čije je održavanje minimalno, sa velikom uštedom energije. BioDisc postrojenja su pogodna kao trajna rešenja. Materijali sa dugim vekom garantuju dugo vreme rada odnosno visoku vrednost prilikom prodaje.

Ugradnja BioDisc sistema garantuje samoregulišući, potpuno biološki proces bistrenja. Jednostavnošću postupka se mogu  odbaciti tehnike upravljanja i pravila. Rizik od neuspeha je zbog toga minimalan. Jednostavan način rada ne stvara dodatne troškove kada je u pitanju održavanje i upravljanje.

Pametna tehnologija BioDisc sistema brine se o optimalnom protoku  otpadnih voda koje treba prečistiti i inače onemogućava istovremeno  trošenje disca, kao što se dešava kod drugih sistema sa potapajućim telom disca.

2.2     Osnove merenja

BioDisc BH-BL postrojenja su koncipirana da bi se postigao ravnomeran konstantan kvalitet otpadnih voda. Pritom se postiže kvalitet otpadnih voda 20 mg/l  BPK,  30 mg/l  HPK.

Ovi novi BioDiscovi su takođe tako podešeni da proizvode bolji kvalitet otpadnih voda pri čemu se mogu postići vrednosti amonijaka manje od 5 mg / l. Potpuno biološka postrojenje za bistrenje su konstruisana za čišćenje fekalno-sanitarnih otpadnih voda i izrađena su prema normi EN 12255. Za dimenzioniranje postrojenja za preradu otpadnih voda se polazi od sledećih nominalnih veličina:

 • Specifična količina smeća po stanovniku …… 150 I/ vrednosti po stanovniku
 • Biološko opterećenje po stanovniku   ………. 60g BPK5 vrednosti po stanovniku
 • Biološko opterećenje posle  procesa  predbistrenja 40 g BPK5 vrednosti po stanovniku

Otpadne vode su vidno čistije nego što najniži kriterijumi (za uvođenje otpadnih voda u druge  vode) to zahtevaju. Ti kriterijumi su  određeni zakonom o otpadnim vodama, postrojenja za bistrenje vode klase I (do 1000 ES) sa vrednostima  po stanovniku :

 • HPK  ( hemijska potrošnja  kiseonika)  ≤ 150 mg/l
 • BPK5 ( biohemijska potrošnja kiseonika) ≤ 40 mg/l.

Gore navedene vrednosti se postižu ukoliko je reč o normalnim fekalno-sanitarnim otpadnim vodama, kada je koncentracija odgovarajuća i nisu uvedene nikakve štetne strane materije.

2.3     Rezervoar za predbistrenje (primarni)

Otpadna voda koja je obuhvaćena u sistemu razdvajanja dospeva najpre preko jedne vodeće cevi  koja  se nalazi na spoljnom zidu u rezervoar  za predbistrenje. Ovde  se materije koje plivaju zadržavaju,  uklonjive materije se skupljaju kao mulj u donjem delu postrojenja i mogu se usisati. Delimično prečišćena otpadna voda koja u sebi sadrži fine čvrste  materije dospeva konačno u prvu biozonu koja se nalazi preko puta.

2.4     Biozona

Biozona je polukružnog oblika ,u poprečnom kao i četvrtastog  u dužnom preseku, ukačena je  u zonu  za predbistrenje i podeljena je pregradnim zidom na dve oblasti. Prečišćena voda iz odeljka 2.3 dospeva u prvu oblast biozone,  preko  ulaznog otvora koji se nalazi na podu . Ovde je takođe i visok stepen opterećenja biorotora. Ovaj prvi stepen koji je povezan rezervoarom za predčišćenje stavlja na raspolaganje izjednačavajuću zapreminu i odgovarajući  varirajući nivo vode.  Drugi deo boizone je hidraulično odvojen od prvog dela i vodi do konstantnog nivoa vode. Drugi deo biozone se preko crpke napaja iz prvog dela. Ova crpka se brine za konstantan dovod predbistrene otpadne vode, nezavisno od toga koja količina otpadnih voda dolazi u sistem.  Ovim se udarno opterećenje izjednačava u velikom stepenu.

Biorotor se sastoji iz sekcija polipropilenskih discova pritisnutih vakumom koji su montirani na jednu osovinu. Osovine se vode ležajevima. Biorotor se ravnomerno okreće uz pomoć  elektromotora sa prenosnikom. Preko rotacija gornja površina disca kontinuirano dolazi u kontakt sa otpadnom vodom i vazduhom tako da se na discovima rotora može napraviti biološki aktivan film mikroorganizama(biomase). Mikroorganizmi koji za svoj rast koriste oksidirajuće nečistoće otpadnih voda( meri se kao BPK),  umnožavaju se  i prave specifičan biofilm.

Rast ovog biološki aktivnog  filma je samoregulišući. Biološki mulj prvog  stepena biorotora ostaje u zoni  za predbistrenje. Napravljeni biološki mulj drugog i trećeg stepena zadržava se u  suspenziji i prelazi u sekundarni rezervoar za bistrenje.

2.5     Sekundarni rezervoar

Sekundarno bistrenje otpadnih voda se dešava u integriranom sekundarnom rezervoaru koji se nalazi ispod pogonskog motora. Još postojeće plivajuće materije sedimentiraju na podnoj komori ili prave muljeviti plivajući sloj. Za stabilizaciju procesa, posebno za izjednačavanje opterećenja se preostali mulj od sekundarnog prečišćavanja vraća pumpom u primarni rezervoar i tamo se skladišti. Pumpa za vraćanje mulja se nalazi u jednom odvojenom rezervoaru za pumpu, koji je otvoren odozdo i odozgo. Ona se uključuje na intervale preko vremenskog upravljača, koji se nalazi u razvodnoj kutiji postrojenja. Prema konstrukciji ovog uređaja opada nivo vode u sekundarnom rezervoaru I usisava plivajući mulj sa površine. Istovremeno, hidrostatički pritisak deluje na mulj na podu u kućištu, iz kojeg se prenosi u primarni rezervoar uz pomoć cevi za prenošenje. Prečišćena voda se odvodi preko ispusne cevi. Sekundarni rezervoar sadrži zaštitnu rešetku  za prilaz, što omogućava održavanje i štiti od opasnosti od upadanja.

2.6     Poklopac

Poklopac štiti postrojenje od vremenskih uslova ,vandalizama i opasnosti od pada. Poklopac je napravljen od poliestera ojačanim staklenim vlaknima i na njega se ne sme stajati. Poklopac treba da je zatvoren i samo se treba otvarati u svrhe održavanja i kontrole. Spojevi šarkama ne utiču na funkciju i uslovljeni su konstrukcijom. Zelena gornja površina poklopca je zaštitni sloj i vremenom može izbledeti od sunca. Lakiranje je u bilo koje vreme moguće, ali nije neophodno. Vrlo retko otpadnu male površine zaštitnog sloja na poklopcu. Ali ovo nema nikakav uticaj na životni vek poklopca.

2.7     Razvodna kutija

Razvodna kutija ovog postrojenja je izrađena od veštačkog materijala dugog  trajanja. U razvodnoj kutiji se nalaze svi elementi koji su neophodni za upravljanje postrojenjem. Moguća  je takođe ugradnja u podrum ili neku drugu sporednu  prostoriju pri čemu se mora voditi računa o kontrolnim svetlima za upozorenje (vizuelno i / ili akustično).

2.8     Pumpa za vraćanje mulja

Za stabilizaciju procesa , posebno za izjednačavanje opterećenja , vraća se jedan deo mulja sekundarnog bistrenja u primarni rezervoar i tu se skladišti. Pumpa za vraćanje mulja se nalazi u jednoj odvojenoj, na gore otvorenoj cevi. Ona se na intervale uključuje preko vremenskog upravljača koji se nalazi u razvodnoj kutiji. Prema konstrukciji ovog uređaja opada nivo vode u sekundarnom rezervoaru i usisava plivajući mulj sa površine. Istovremeno se i sedimentirane materije iz sekundarnog bistrenja prenose u deo predbistrenja. Podešavanje vremenskog prekidača se radi  fabrički. Osnovno podešavanje satnog mehanizma za uključivanje je kao što sledi:

rad: oko 15 s; Pauza/stop: oko 2 sata.

Intervali za pumpu se tokom održavanja, a u skladu sa opterećenjem postrojenja mogu prilagoditi. Ovo sme biti urađeno samo od strane stručnog lica.

Deo 3 – Transport i ugradnja postrojenja za bistrenje

3.1     Odobrenja

Odobrenje nadležnog tela za vode kao i ugradnja od strane kompetentne firme su preduslovi.

3.2     Direktive za rukovanje i skladištenje i za podizanje postrojenja

Sa postrojenjem se mora postupati sa najvećim oprezom da bi se izbegla oštećenja. BioDisc je napravljen od sintetičke smole ojačane  staklenim vlaknima. Ona nudi visoku stabilnost na pritisak i oblik,  a u isto vreme je male težine. Uprkos robusnom načinu pravljenja ,treba izbeći oštećenja  oštrim predmetima ili tačkastim opterećenjem, posebno prilikom transporta i ugradnje. Petlje za podizanje izvesti preko spoljnih tunela.

Konstrukcija BioDisca ukazuje na decentralizovano težište i prilikom podizanja se mora obratiti pažnja da postoji stabilna pozicija. Prilikom podizanja postrojenja treba koristiti petlje sa potrebnom specifikacijom zavisno od tipa i mase postrojenja, koje treba naneti na propisanim tačkama za podizanje i u odnosu na tip treba zaštititi stranice. Nije dozvoljena upotreba lanaca i spoljnih zavrtanja(vezica i račvi). Oprema koja je neophodna za podizanje postrojenja zavisi od sledećih faktora: veličine i dužine postrojenja kao i od udaljenosti na koje postrojenje treba da se podigne.  Proizvođač ne preuzima garanciju za izbor opreme za podizanje. Na mestu na koje se BioDisc sistem  za bistrenje stavlja i pomera ne treba da bude šuta, kamenja i drugih špicastih objekata da se postrojenje ne bi oštetilo. BioDisc sistem se mora postaviti na ravnu podlogu tako da potpuno naleže na nju.

3.3     Prilaz

Treba omogućiti prilaz za mesto ugradnje , dovoljnu  stabilnost za vozila kao i slobodu kretanja krana prilikom istovara. Prilikom istovara treba organizovati pomoćnu radnu snagu.

3.4     Mesto ugradnje

Mesto ugradnje treba tako izabrati da sistem za bistrenje bude lako dostupan  za održavanje i kontrolne mere, kao  i da u svako vreme može da usledi uklanjanje  mulja vozilom za čišćenje. Takođe treba osigurati lako otvaranje i zatvaranje poklopca. Na rezervoar ne smeju delovati nikakva opterećenja pod pritiskom. U suprotnom treba preduzeti određene mere za promenu mesta. Rastojanje između postrojenja za bistrenje i postojećeg ili planiranog  postrojenja za dobijanje vode, kao i od objekta, mora da bude toliko veliko da ne nastanu nikakve smetnje. Dovod kišnice i površinskih voda nije dozvoljen. Molimo Vas da sa ovim u vezi obratite pažnju na pravna odobrenja i dozvole koje se tiču vode.

3.5     Iskop,  Temelj,  Ugradnja 

Pre ugradnje treba izvući razvodnu kutiju i uputstvo iz postrojenja. Obratite pažnju na pravilno orijentisanje dolaznih i odlaznih cevi. Da bi se osigurala kasnija funkcija postrojenja važno je da se BioDisc ugradi vodoravno. Merenje treba da usledi u odnosu na osovinu i pravougaono u  odnosu na nju. Merenje u odnosu na gornju ivicu rezervoara prstena gornje stranice ne sme se koristiti. Iskop  treba izvesti prema DIN  4124 pri čemu se treba pridržavati važećih propisa za sprečavanje nesreće. Iskop treba tako napraviti da se omogući nesmetana ugradnja postrojenja za bistrenje. Izbor mesta za ugradnju izvršava vodeći radnik. Ugao nagiba treba odrediti prema mehaničkim svojstvima zemljišta. Kod niskih dubina i na tlu sa dosta vode  može biti neophodno da se  odvodne i dovodne cevi kao i delovi rezervoara postrojenje za bistrenje zaštite od mraza. Da bi se delovalo protiv mogućih pomeranja tla treba kao donji sloj za postrojenje betonirati temelj ili koristiti gotove betonske ploče. Ako postoje odstupanja,koja su uslovljena mestom, treba u načelu isključiti bilo kakvo sleganje tla. Tokom ugradnje rupu za ugradnju treba držati bez površinskih voda. Postrojenje za bistrenje se na kraju stavlja u rupu, nakon postavljanja prirubnice na ugaone tačke izravnava  horizontalno sa +- 1 cm. Osovine rotora, merene na gornjoj ivici nosača ne smeju da odstupaju više od 1cm na svojoj celoj površini u odnosu na horizontalu.

Donji deo rezervoara mora da se ubetonira odmah ispod ispusta. Može imati i drugih mogućnosti da se sistem sigurno ugradi. Na kraju se može koristiti materijal koji ne vezuje vodu  za dalje ispunjavanje na primer šljunak, materijal se treba ubaciti ručno u slojevima od otprilike 20 cm. Tokom popunjavanja iskopa, sistem  postepeno treba napuniti vodom za opterećenje da bi se stvorilo suprotno opterećenje. Maksimalna razlika nivoa vode u postrojenju između pred bistrenja i postbistrenja treba da iznosi maksimalno 0,2 -0,3 m. Ukoliko postoji opasnost i rizik od površinskih voda kao i od potisne sile tokom rada postrojenja mora uslediti upotreba osiguranja  od potisne sile. U ovim slučajevima moraće se po svaku cenu kontaktirati predstavnik  proizvođača da biste dobili tačnu konstruktivnu varijantu za ugradnju prema mesnim karakteristikama. Površinska i slojna voda se lako mogu kontrolisati preko cevi za određivanje pravca. Da bi se postrojenje osiguralo od potisne sile, ono se povezuje preko specijalnih ploča sa pločama temelja ili gotovim delovima temelja. Kao alternativa može se napraviti potpuna betonska obloga od otprilike 20 cm debljine. Pritom nivo betona mora biti veći od maksimalnog očekivanog nivoa vode da bi se sprečilo preplavljivanje.  Upotreba vibracionih ploča, flaša i sličnih vibrirajućih uređaja mora izostati. Nivo vode u postrojenju treba da se podigne do ispod  dovoda i odvoda. Pritom razlika između svih rezervoara ne sme da iznosi više od 0,2 – 0,3m. Donje ivice poklopca treba da imaju rastojanje od otprilike 65 milimetara i više. Površinske vode ne smeju da dođu u postrojenje.

3.6     Nepropustljivost

BioDisc se proizvodi bez šavova i ispituje se u fabrici na propustljivost. Proba na licu mesta može da usledi prema uputstvima. Voda koja se koristi prilikom ugradnje ostaje u postrojenju i ona se postepeno tokom rada istiska otpadnom vodom. Ukoliko se u dužem vremenskom roku postrojenje ne koristi treba obratiti pažnju na zaštitu od mraza i sile potiska. U takvim situacijama motor treba izvaditi i skladištiti na suvom mestu.

3.7     Vodovi za dovod i odvod

Pre punjenja svi vodovi za dovod i odvod kao i prazne cevke za elektroinstalacije moraju biti ugrađene. Uobičajni pad za vodove za prljavu vodu iznosi 1 : DN.  Odvodne cevi treba postaviti tako da se ulivaju bez poteškoća. Mesto uvođenja mora biti pristupačno i mora biti osigurano od spoljašnjih dejstava. Treba povesti računa kada je u pitanju mraz i ukoliko je neophodno treba koristiti materijale za toplotnu izolaciju.

3.8     Elektroinstalacije

Upravljački mehanizam postrojenja  za bistrenje nalazi se u kućištu i mora biti postavljen van radijusa dejstva osobe koja se nalazi u postrojenju. Po želji se upravljački mehanizam može ugraditi u zgradu, odnosno postaviti. Upravljački mehanizam mora biti postavljen tako da za radnike i ljude koji rade na održavanju bude lako dostupan i vidljiv tako da bi se brzo reagovalo na eventualno javljanje smetnje. Instalaciju upravljačkog mehanizma treba da sprovede personal koji je odobren i stručan pri čemu se prema VDE u zavisnosti od tipa upravo tog mehanizma treba ugraditi fi-sklopka na celom sistemu (priključne vrednosti sistema za bistrenje se nalaze na planu za priključivanje na listi sa podacima). Za kabal između sistema za bistrenje i razvodnog ormana mora se postaviti prazna cev DN 50 ili veća. Kabal se prilikom montaže, postavlja  u rezervoar postrojenja  na određeno mesto minimum 10 cm iznad maksimalnog nivoa vode. Da bi se odstranio poklopac moraju se otključati brave, obe spoljne polovine okrenuti na unutrašnje i zajedno ih podići. Na kraju srednje poklopce otključati i odstraniti.

3.8.1    Puštanje u rad

Kad je BioDisc električno priključen i kada su mu funkcije ispitane  mogu se osloboditi davači masti (vidi deo5.5). Na kraju se sistem može pustiti u rad. Vodu koja je prilikom ugradnje ubačena u sistem, potiskuje fekalno-sanitarna otpadna voda, izbacuje je.

3.9     Kontrole od strane korisnika

Sledeće kontrole treba da sprovede korisnik ili stručna osoba pre puštanja u rad i to treba zabeležiti u servisnu knjižicu :

Pre ugradnje treba proveriti sledeće tačke :

 • Optička kontrola rezervoara.
 • Da li isporučenom tipu odgovara traženi tip.
 • Kontrole pravilnog rasporeda dovodnih i odvodnih cevi.

Nakon ugradnje :

 • Kontrola slobodnog kretanja rotora sa svih strana.
 • Da rastojanje između crpke i slivnog kanala bude oko 1 cm.

Da bi rad sistema bio pravilan na svaka tri meseca treba proveriti sledeće tačke:

 • Kontrola slobodnog prolaza osovine rotora.
 • Rastojanje crpke do slivnog kanala oko 1 cm.
 • Ravnomerni rast biovegetacije ( nema neuravnoteženosti u stanju mirovanja).

DEO – 4 Rukovanje i rad

4.1      Uvod

Bioloski proces bistrenja sa BioDiscom je samoregulišući i nije potrebno stručno lice, ali važno je da se obrati pažnja na sledeće informacije. Nakon puštanja u pogon BioDisca voda koja se nalazila u unutrašnjosti sistema će se zameniti sa otpadnom vodom koja se uliva. Proces rasta biomase sledi potpuno samostalno i u zavisnosti od temperature i sastava otpadnih voda kompletira se posle 4 do 8 nedelja. Prethodna obrada otpadnih voda ili takozvana animpfa nije neophodna kod BioDisca.

4.2     Strane supstance u otpadnim vodama

Potpuno biološki mali sistemi za bistrenje su predviđeni za čišćenje fekalne-sanitarne otpadne vode. Prema DIN1986, deo 3 u to spadaju sve vode iz domaćinstva odnosno toaleta ,kuhinje i kupatila, veš mašine i mašine za sudove. BioDisc radi sa kolonijama živih mikroorganizama(biomasa) da bi razgradili prljave materije u otpadnim vodama. Odstupanja i umanjenje mogućnosti kod malih sistema nisu navedena kao što su kod velikih>10000ev. BioDisc podnosi uobičajna sredstva za čišćenje u navedenim količinama i dozama.

Sledeće supstance ne smeju da se uvode u sistem:

 • Motorne tečnosti,
 • Masti, ulja i sredstva za podmazivanje,
 • Stari lekovi i lekovi,
 • Boje, izbeljivači i druga sredstva za razlaganje ,
 • Otrovi ( toksične supstance ) ili materije koje zaustavljaju  biološko razlaganje,
 • Lepljive i  skorele supstance,
 • kućno smeće i otpad kao i biootpad.
 • Ako imate sumnju ili pitanja pišite na : tigereko@gmail.com

Ako se BioDisc priključuje  u gastronomski objekat ( gostionica, hotel  itd.) pre procesa bistrenja mora se priključiti jedan podesan razdvajač  masti.

4.3     Uklanjanje mulja i održavanje postrojenja

Redovno uklanjanje mulja i pražnjenje BioDisca su važni za pravilan ,praktičan i ekonomičan rad sistema i treba da se izvode  prema propisima ovog priručnika ( deo 5.9).Mehaničko i elektronsko održavanje sprovode stručna lica.

4.4     Nepotpuno opterećenje

Potpuna snaga čišćenja se postiže već i u okviru oko10 %-30% planirane priključne veličine.

4.5     Udarno opterećenje

Oscilirajuće količine pritoka se izjednačavaju u primarnom rezervoaru preko mogućnosti usporavanja.

Drugi biostepen se puni hidraulično, ravnomerno preko mehanizma crpke. Biofilm na discovima poseduje čvrstoću i može se rasporediti posebno  preko postupka potapanja disca u više stepeni horizontalno. Ovaj efekat kaskade sa visoko opterećenim prvim biostepenom poseduje sposobnost odbojnika u odnosu na udare prljavštine i čini postupak neosteljivim za materije za čišćenje domaćinstva.

Pumpom  za vraćanje mulja iz sekundarnog u primarni sistem za izjednačavanje opterećenja se upravlja vremenski i služi kao cirkulacija kada su niski dovodi(idealno za NASELJA-DELOVE GRADA , VIKEND NASELJA, SPORTSKE OBJEKTE, HOTELE, Manji BioDisc Uredjaji mogu se koristiti za sve objekte kao porodične kuce itd.

4.6     Održavanje zimi

Takođe je i po niskim temperaturama osiguran nesmetan rad sistema bez dodatnog grejanja. To se postiže preko sledećih faktora:

Sistem: termoizolacija poklopcem

Ugradnja: delovanje preko zida koji se nalazi oko rezervoara

Otpadne vode: sopstvena temperatura otpadnih voda i toplota od biološkog procesa razgradnje

Rad: Permanentno okretanje disca

Ukoliko zbog mirovanja tokom rada i ugradnje ne postoji neki od ovih faktora ili više njih moraju se preduzeti mere zaštite od mraza. Kod dužih prekida rada, kao kod vikendica ili u sezonskim radovima, trebalo bi ugraditi grejač malih troškova, protiv mraza. Kao što je pomenuto u tački 4.7 motor u takvim slučajevima treba izvaditi i na suvom mestu skladištiti.

4.7     Prekidanje rada

Kod nestanka struje dotiče otpadna voda zaobilaženjem crpke slobodnim padom. Ne postoji opasnost od stajanja i zapušavanja. U okviru 2-3 dana je  ponovo moguć biološki proces bez bitnih oštećenja, to se dešava samostalno bez hemijskih i mikrobioloških pomoćnih supstanci. U slučaju nestanka struje duže od 3 dana, treba da kontaktirate Vašeg dilera da biste proverili da nije nastala eventualna neuravnoteženost u biomasi, koja se pranjem izjednačava.

4.8     Prijavljivanje smetnji

Razvodna kutija je u standardnom izvođenju opremljena svetlima, odnosno znacima, koji signaliziraju smetnju na sistemu.

Posle eventualnog nestanka struje sistem se automatski vraća u rad. Ukoliko se pojave smetnje kontaktirajte predstavnika proizvođača.  Obratite pažnju na  uputstvo za upotrebu određene razvodne kutije. Sistem može dodatno biti opremljen dodatnim nadzorom (LOR) koji nadzire rotaciju disca.

DEO 5 – ODRŽAVANJE

5.1     Zadaci zadužene osobe

Zadužena osoba odnosno firma za održavanje mora u navedenim razmacima da sprovede sledeće kontrole funkcija i rada kao i da izvrši odvoženje  mulja. Utvrđene smetnje pri radu  nadležna osoba treba da zabeleži u knjižicu i onda ih otkloni. Knjižicu treba predati nadležnim organima na uvid i oni  moraju u svako doba imati slobodan prilaz sistemu. Proizvođač upozorava na to da pažljivo treba da se pročitaju uputstva o zdravlju i sigurnosti koja se nalaze u ovom priručniku.

5.2     Dnevne kontrole

Treba kontrolisati da li sistem pravilno radi. Nepravilnosti signaliziraju na razvodnom ormanu.

Smetnje na sistemu se prikazuju. Ukoliko nema rotacije odmah treba obavestiti službu za održavanje. Ako nema mreže, snaga čišćenja biologije postepeno se vraća unazad. S obzirom da svi delovi sistema protiču slobodnim padom, dalji rad je moguć sve do otklanjanja smetnje. U ovakvim slučajevima potpuno biološka snaga čišćenja je jako ograničena.

5.3     Nedeljne kontrole

Vizuelna kontrola podele mulja i vegetacije na poštapajućem telu disca;  Vegetacija u smeru protoka ima svetlo sivu do braon boju, boja postaje tamnija. To sve zavisi od stepena opterećenja, što je jaca vegetacija veće je opterećenje sistema. Ukoliko se u drugom bio stepenu pokaže preterano veliki rast kao i pretežno siva boja to onda upućuje na jako opterećenje i eventualno preopterećenje biologije. Kontrola crpke i slivnog kanala na začepljenja i taloženja; vizuelna kontrola na mesta koje propuštaju kao i oštećenja na građevinskim i mašinsko-tehničkim delovima sistema; Kontrola dovodnih i odvodnih cevi na začepljenja i taloženja.

Uputstvo: biovegetacija se ne sme odstranjivati niti skidati četkom!

5.4     Mesečne kontrole

Vizuelne kontrole  da mulj od bistrenja ne dođe u ispust.

Ako se utvrdi postojanje plivajućeg mulja na gornjoj površini sekundarnog rezervoara, isti treba odstraniti i skloniti u primarni rezervoar. Treba proveriti funkcionisanje i vremensko podešavanje pumpe za vraćanje mulja u takvim slučajevima. Pumpa se pokreće uključivanjem glavnog prekidača. Promene podešavanja sme da sprovede samo firma koja se bavi otpadnim vodama.

5.5     Polugodišnje kontrole

Prema tipu i opterećenju sistema, mora se na otprilike svakih 6 meseci iz primarnog i sekundarnog rezervoara mulj uklanjati Odvoženje mulja treba zabeležiti u servisnu knjižicu. Ako se vreme odvoženja mulja i održavanja poklopi prvo treba upisati održavanje pa onda odvoženje mulja.  BioDisc je tako koncipiran da obezbedi maksimalno razgrađivanje mulja. U primarnom rezervoaru ostaje relativno mala količina mulja. Količina može oscilirati u zavisnosti na različite dotoke. Pražnjenje mulja treba preduzimati na 50 % od punog stanja.