Proizvodi

Biološki uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda

Kapacitet BIO PURA uređaja:
od 1 ES do 50 ES (ekvivalentnih stanovnika)

Biološki uređaj izgrađen je iz polietilena i pogodan je za direktnu ugradnju u tlo (bez betoniranja jame)

Manji uređaji mogu se lako ugraditi bez pomoćnih mašina (ručna ugradnja)

Po zahtevu pojedinačnih objekata svi biološki uređaji mogu se spajati, na primer 2 ili više uređaja, na taj način dobija se najveći ekvivalentni broj stanovnika. Biološki uređaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda koriste se za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda iz pojedinačnih objekata. Prečišćena voda se može ispustiti u tlo, u svaki vodotok reke, obalni ispust itd.

Upotrebljavaju se za: za kuće, poslovne objekte, motele, porodična gazdinstva, hotele, restorane, kampove, izletišta, vikend naselja, sportske terene itd.

Bio-Kolektori