Industrijske (Tehnološke) otpadne vode

Industrijske tehnoloske otpadne vode

UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKIH (TEHNOLOŠKIH ) OTPADNIH VODA

UPITNIK ZA ODREDJIVANJE POTREBNIH UREDJAJA ZA PPOV

Upotreba:

 • Proizvodnja mleka i sira
 • Deponije
 • Proizvodnja jestivih ulja
 • Proizvodnja i prerada papira
 • Proizvodnja pića (sokovi)
 • Rafinerije
 • Pivare
 • Industrija čelika
 • Klanice
 • Prerada metala
 • Prerada mesa
 • Tekstilna industrija
 • Energetska postrojenja
 • Kozmetička industrija
 • Proizvodnja sirćeta
 • Farme
 • Prerada ribe
 • Poljoprivreda
 • Obrada perja
 • Prerada drveta
 • Prerada krompira
 • Industrija nameštaja
 • Komunalna postrojenja
 • Proizvodnja začina
 • Bolnice
 • Prerada gume
 • Proizvodnja i prerada plastike
 • Hemijska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Petrohemijska industrija
 • Proizvodnja boja
 • Automobilska industrija

 • PRAVI PROCES ZA SVAKU VRSTU ZAGADJIVACA

  Obezbeđujemo sve faze prečišćavanja u tehnologiji otpadnih voda.

  Idealno postrojenje za tretman otpadnih voda prilagođavamo svakom pojedinačnom slučaju.

  Za sve faze procesa koristimo poznate proizvode na tržištu.

  Tehnologije: Flotacija i biološki procesi .

  Svi sistemi su optimizovani na ekološku i ekonomsku efikasnost.

  Zbog ekonomičnih i ekoloških razloga postoji mogućnost izrade sistema za recikliranje i ponovno korišćenje vode.

  Po Vašem zahtevu vršimo izradu ponuda sa pratećom planskom dokumentacijom.

  Uređaji za MLEKARE, KLANICE, MESNU i PREHRAMBENU INDUSTRIJU

  Kapaciteti Uredjaja: Q = 1m3/h do 50m3/h

  Uredjaji za Mlekare i Klanice 1 - Preciscavanje tehnoloskih otpadnih voda

  Ovde možete preuzeti Crtež 1 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

  Uređaji za MLEKARE, KLANICE, MESNU i PREHRAMBENU INDUSTRIJU

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju 03

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju 04
  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju 02

  Uredjaji za Mlekare i Klanice 2 - Preciscavanje tehnoloskih otpadnih voda

  Ovde možete preuzeti Crtež 2 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

  Uređaji za metalnu, tekstilnu, kožnu, prehrambenu i hemijsku industriju

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju - Crtez 3

  Ovde možete preuzeti Crtež 3 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

  Uređaji za metalnu, tekstilnu, kožnu, prehrambenu i hemijsku industriju

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju - Crtez 4

  Ovde možete preuzeti Crtež 4 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE


  AQUA-SPA 200-5000 UREĐAJ ZA ODVAJANJE EMULZIJE

  Uređaj za Tretman otpadnih voda – Prečišćavanje otpadnih voda koje sadrže
  TEŠKE METALE I MINERALNA ULJA

  AQUA-SPA 200-5000 uredjaj za odvajanje emulzije

  Opšti upravni propis za minimalne zahteve u pogledu uvođenja otpadnih voda u vode, predviđa sledeće granične vrednosti za teške metale: gvožđe 200 mg/l, cink 2 mg/l, olovo 0,2 mg/l, bakar 2 mg/l, hrom 1 mg/l, kadmijum 0,1 mg/l. Da bi mogli da se poštuju takvi propisi neophodni su snažni uređaji za obradu.

  Uređaj za odvajanje emulzija AQUA-SPA sa LF-predseparatom i akumulacionim bazenom, je između ostalog, pogodan za upotrebu u sledećim oblastima:

  • Auto-kuće
   (Skidanje voska sa vozila i rezervnih delova, čišćenje delova pomoću-HD-uređaja, pranje motore i donje strane poda automobila, čišćenje podova u halama)
  • Industrijska preduzeća
   (Priprema emulzija za hlađenje i podmazivanje. Otpadne vode od ispiranja, otpadne vode od kliznog brušenja, kupke za odmašćivanje, kondenzat iz komprimovanog vazduha)
  • Špedicije
   (Unutrašnje čišćenje kamiona i cisterni)
  • Industrija štampanih ploča
   (Naknadna obrada otpadnih voda koje sadrže teške metale)
  • Aerodromi
   (Poligon za izvođenje vežbi gašenja požara, pranje aviona, pranje delova)
  • Kasarne
   (Pranje vozila/delova, pranje tenkova)
  • Vozovi/tramvaji
   (Pranje lokomotiva i delova, čišćenje teretnih vagona, uređaji za pranje vozova)
  • Velike kuhinje i menze
   (Dalja obrada posle separatora za masnoće i otpadne vode od ispiranja)
  • Deponije
   (Kontaminirana kišnica iz skladišta strugotine)

  PREUZMITE UPUTSTVO ZA UPOTREBU I RAD

  Svi zainteresovani mogu dobiti informacije putem našeg telefona 065 871 7862, slanjem email-a na tigereko@gmail.com ili popunjavanjem onlajn forme.