UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Industrijske – Tehnološke otpadne vode | Sanitarne – Fekalne otpadne vode

slika

[/layer]

Uređaji za industrijske tehnološke otpadne vode

Uređaji za industrijske tehnološke otpadne vode

Postrojenja za prečišćavanje industrijskih-tehnoloških otpadnih voda koriste se za pred-tretman i kompletan tretman otpadnih voda, siguran i stabilan proces prečišćavanja, optimalna rešenja za specifične zahteve.

slika

[/layer]

Bio Pura Uređaj

Biološki Uređaji

Upotrebljavaju se za biološko prečišćavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda, porodičnih kuća, manjih fabrika, hotela, manjih naselja i delova grada. Prečistači su izrađeni kao kompaktni, jednoprostorni uređaji, sa jednostavnom unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja i pri značajnijem trenutnom preopterećenju. Prečišćena voda se može upotrebljavati za zalivanje i ispuštati u recipijente.